صفحه نخست
محبوب ترین محصولات
<
>
ادامه لیست
ترتیب    تعداد نمایش
تلفن بیسیم زیمنس sl150 سانترال و منشی خودکار
Code: 150
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[0]

وضعیت:


تعداد بازدید
[4640]
مقایسه
W120 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی منشی وای فای
Code: kx-pr W120 panasonic
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[0]

وضعیت:


تعداد بازدید
[1391]
مقایسه


S120 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی تک گوشی دکت
Code: kx-pr S120 panasonic
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[0]

وضعیت:


تعداد بازدید
[976]
مقایسه


S110 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی دکت
Code: kx-pr S110 panasonic
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[0]

وضعیت:


تعداد بازدید
[1070]
مقایسه


H263 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی سه گوشی بلوتوث
Code: kx-tg H263 panasonic
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[0]

وضعیت:


تعداد بازدید
[586]
مقایسه
H262 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی دو گوشی بلوتوث دکت
Code: kx-tg H262 PANASONIC
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[0]

وضعیت:


تعداد بازدید
[1114]
مقایسه


F382 پاناسونیک رومیزی و 2 بیسیم هدست بلوتوث منشی گویا دکت6
Code: kx-tg F382 panasonic
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[0]

وضعیت:


تعداد بازدید
[1068]
مقایسه
F380 پاناسونیک رومیزی و 1بیسیم هدست بلوتوث منشی گویا دکت6
Code: kx-tg F380 panasonic
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[0]

وضعیت:


تعداد بازدید
[2055]
مقایسه


F352 پاناسونیک رومیزی و 2بیسیم هدست منشی کالرآیدی گویا دکت6
Code: kx-tg F352 panasonic
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[0]

وضعیت:


تعداد بازدید
[1177]
مقایسه


F350 پاناسونیک رومیزی و 1بیسیم هدست منشی کالرآیدی گویا دکت6
Code: kx-tg F350 panasonic
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[0]

وضعیت:


تعداد بازدید
[1435]
مقایسه
ترتیب    تعداد نمایش
 1. F382 پاناسونیک رومیزی و 2 بیسیم هدست بلوتوث منشی گویا دکت6 F382 پاناسونیک رومیزی و 2 بیسیم هدست بلوتوث منشی گویا دکت6
  نا موجود

 2. F380 پاناسونیک رومیزی و 1بیسیم هدست بلوتوث منشی گویا دکت6 F380 پاناسونیک رومیزی و 1بیسیم هدست بلوتوث منشی گویا دکت6
  قیمت: 3,350,000 ریال

 3. F342 پاناسونیک تک گوشی بدون برق هدست منشی کالرآیدی گویا دکت6 F342 پاناسونیک تک گوشی بدون برق هدست منشی کالرآیدی گویا دکت6
  قیمت: 4,950,000 ریال

 4. F340 پاناسونیک تک گوشی بدون برق هدست منشی کالرآیدی گویا دکت6 F340 پاناسونیک تک گوشی بدون برق هدست منشی کالرآیدی گویا دکت6
  قیمت: 3,950,000 ریال

 5. F352 پاناسونیک رومیزی و 2بیسیم هدست منشی کالرآیدی گویا دکت6 F352 پاناسونیک رومیزی و 2بیسیم هدست منشی کالرآیدی گویا دکت6
  قیمت: 5,450,000 ریال

 1. F350 پاناسونیک رومیزی و 1بیسیم هدست منشی کالرآیدی گویا دکت6 F350 پاناسونیک رومیزی و 1بیسیم هدست منشی کالرآیدی گویا دکت6
  نا موجود

 2. 4731 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی تک گوشی هدست دکت 4731 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی تک گوشی هدست دکت
  قیمت: 2,100,000 ریال

 3. 4711 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی هدست منوفارسی مالزی 4711 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی هدست منوفارسی مالزی
  قیمت: 1,500,000 ریال

 4. 242 پاناسونیک تلفن منشی ست رومیزی وبیسیم هدست 242 پاناسونیک تلفن منشی ست رومیزی وبیسیم هدست
  قیمت: 3,100,000 ریال

 5. E243 پاناسونیک سه گوشی منشی بدون برق هدست E243 پاناسونیک سه گوشی منشی بدون برق هدست
 1. 6523 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی منشی 6523 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی منشی
  قیمت: 2,550,000 ریال

 2. E212 پاناسونیک تلفن تک گوشی بدون برق هدست دکت E212 پاناسونیک تلفن تک گوشی بدون برق هدست دکت
  نا موجود

 3. D262 پاناسونیک بیسیم منشی دوگوشی بلوتوث موزیک پلیر D262 پاناسونیک بیسیم منشی دوگوشی بلوتوث موزیک پلیر
 4. E210 پاناسونیک تلفن تک گوشی بدون برق هدست دکت E210 پاناسونیک تلفن تک گوشی بدون برق هدست دکت
  نا موجود

 5. W120 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی منشی وای فای W120 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی منشی وای فای
RSS محصولات ادامه لیست
 1. 7642 پاناسونیک تلفن منشی دو گوشی بلوتوث بدون برق 7642 پاناسونیک تلفن منشی دو گوشی بلوتوث بدون برق
  نا موجود

 2. 6582 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی بلوتوث هدست دوگوشی 6582 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی بلوتوث هدست دوگوشی
  نا موجود

 3. 6641 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی هدست خور تک گوشی 6641 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی هدست خور تک گوشی
  نا موجود

 4. 6642 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی هدست خور دو گوشی 6642 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی هدست خور دو گوشی
  نا موجود

 5. 6441 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی هدست خور تک گوشی 6441 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی هدست خور تک گوشی
  نا موجود

 1. 7644 پاناسونیک تلفن منشی چهار گوشی بلوتوث بدون برق 7644 پاناسونیک تلفن منشی چهار گوشی بلوتوث بدون برق
  نا موجود

 2. 6644 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی هدست خور چهار گوشی 6644 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی هدست خور چهار گوشی
  نا موجود

 3. 7643 پاناسونیک تلفن منشی سه گوشی بلوتوث بدون برق 7643 پاناسونیک تلفن منشی سه گوشی بلوتوث بدون برق
  نا موجود

 4. 6643 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی هدست خور سه گوشی 6643 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی هدست خور سه گوشی
  نا موجود

 5. 7872 پاناسونیک تلفن منشی بلوتوث بدون برق هدست 7872 پاناسونیک تلفن منشی بلوتوث بدون برق هدست
  قیمت: 4,000,000 ریال

 1. 9341 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی منشی هدست مالزی 9341 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی منشی هدست مالزی
  نا موجود

 2. 9331 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی منشی هدست مالزی 9331 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی منشی هدست مالزی
  نا موجود

 3. 6432 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی هدست خور دو گوشی 6432 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی هدست خور دو گوشی
  نا موجود

 4. 6431 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی هدست خور تک گوشی 6431 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی هدست خور تک گوشی
  نا موجود

 5. 9333 پاناسونیک تلفن بیسیم سه گوشی منشی هدست مالزی 9333 پاناسونیک تلفن بیسیم سه گوشی منشی هدست مالزی
  نا موجود

RSS محصولات ادامه لیست
 1. 6671 پاناسونیک تلفن ست رومیزی و بیسیم منشی هدست 6671 پاناسونیک تلفن ست رومیزی و بیسیم منشی هدست
  قیمت: 5,250,000 ریال

 2. 7642 پاناسونیک تلفن منشی دو گوشی بلوتوث بدون برق 7642 پاناسونیک تلفن منشی دو گوشی بلوتوث بدون برق
  نا موجود

 3. 7872 پاناسونیک تلفن منشی بلوتوث بدون برق هدست 7872 پاناسونیک تلفن منشی بلوتوث بدون برق هدست
  قیمت: 4,000,000 ریال

 4. F382 پاناسونیک رومیزی و 2 بیسیم هدست بلوتوث منشی گویا دکت6 F382 پاناسونیک رومیزی و 2 بیسیم هدست بلوتوث منشی گویا دکت6
  نا موجود

 5. E243 پاناسونیک سه گوشی منشی بدون برق هدست E243 پاناسونیک سه گوشی منشی بدون برق هدست
 1. F352 پاناسونیک رومیزی و 2بیسیم هدست منشی کالرآیدی گویا دکت6 F352 پاناسونیک رومیزی و 2بیسیم هدست منشی کالرآیدی گویا دکت6
  قیمت: 5,450,000 ریال

 2. 6641 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی هدست خور تک گوشی 6641 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی هدست خور تک گوشی
  نا موجود

 3. 2360 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی تک گوشی هدست ژاپن 2360 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی تک گوشی هدست ژاپن
  نا موجود

 4. 5771 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی هدست مالزی 5771 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی هدست مالزی
  نا موجود

 5. 4771 پاناسونیک تلفن منشی ست رومیزی وبیسیم هدست 4771 پاناسونیک تلفن منشی ست رومیزی وبیسیم هدست
  قیمت: 5,100,000 ریال

 1. 7742 پاناسونیک تلفن بیسیم دوگوشی منشی بلوتوث هدست 7742 پاناسونیک تلفن بیسیم دوگوشی منشی بلوتوث هدست
  قیمت: 3,050,000 ریال

 2. E242 پاناسونیک تلفن دوگوشی منشی بدون برق هدست E242 پاناسونیک تلفن دوگوشی منشی بدون برق هدست
  نا موجود

 3. 6582 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی بلوتوث هدست دوگوشی 6582 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی بلوتوث هدست دوگوشی
  نا موجود

 4. 2361 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی دو گوشی هدست ژاپن 2361 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی دو گوشی هدست ژاپن
  نا موجود

 5. 5776 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی هدست خور مالزی 5776 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی هدست خور مالزی
  نا موجود

RSS محصولات ادامه لیست
لطفاً توجه داشته باشید

 

   * کلیه محصولات موجود در سایت تلفن شاپ اصلی می باشد و در صورتی که کالایی به صورت استوک و یا غیر اورجینال باشد حتما در توضیحات و مشخصات کالا، قید شده است.

 

  * قیمت و موجودی کالا عموماً به روز است ، از طرفی در صورت وجود هر گونه تغییر در قیمت و موجودی کالا بعد از ثبت سفارش شما ، در اسرع وقت (در همان روز ، در ساعات کاری فروشگاه) با شما تماس گرفته شده و هماهنگی لازم در مورد قیمت و موجودی کالا به عمل خواهد آمد.

 

  * همکاران جهت خرید عمده می توانند پس از ثبت نام کامل و تکمیل اطلاعات پروفایل و آدرس درخواست خود را برای ورود به پنل همکاران تلفنی و یا از طریق فرم تماس با ما اعلام کنند.

 

  * گارانتی اصلی محصولات مخابراتی {پاناسونیک "کامتل"} و {زیمنس (گیگاست) "نگین تک پرشیا NTP " } می باشد و سایر گارانتی ها با انواع عناوین مختلف فاقد هرگونه اعتبار می باشد اما با توجه به درخواست مشتریان تلفنها با گارانتی متفرقه نیز ارائه می شود.گارانتی کامتل مدتها است بجز چند مدل محدود و در زمانهای محدود وارد ایران نمی شود.

 

  * با توجه به اینکه محصولات زیمنس ارائه شده توسط نگین تک پرشیا با گارانتی اصلی آن شرکت عرضه می گردد، سفارشات محصولات زیمنس تنها بعد از واریز وجه و روز پس از واریز (واریز تا قبل از ساعت 3 ) ارسال می گردند.

 

  * کارت طلایی تلفن شاپ تنها کارت دارای مجوز در زمینه محصولات مخابراتی از اتحادیه جهت ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان می باشد.

 

  * در تلفن شاپ هیچ گونه مالیات و یا وجه مازاد ، علاوه بر قیمت سفارش دریافت نمی گردد.

 

  * در تلفن شاپ نقد و بررسی اغلب محصولات درج شده تا با مطالعه آنها خریدی بهتر داشته باشید.

 

  * محتوای سایت دعوت به ارائه پیشنهاد است.

 

* از آنجا که ویژگی منوی فارسی ، برنامه ای است که با توجه به سری واردات کالا  ممکن است ، در تلفن های دارای این قابلیت ، وجود نداشته باشد ، در هنگام ثبت سفارش تاکید خود را بر وجود منوی فارسی (در صورت تمایل به داشتن این ویژگی) بیان بفرمایید تا هماهنگی لازم صورت بگیرد. (گاهی اوقات اندک تفاوت قیمت در صورت وجود این ویژگی وجود خواهد داشت).

 

  * شما می توانید با ثبت نظرات خود در سایت (که با نام شما درج خواهد شد) در مورد کالاها و یا سایت تلفن شاپ، یاری گر ما در ارائه خدمات بهتر و سایر هموطنان در انتخابی مناسب ، باشید.

نماد اعتماد

 
پروانه کسب تلفن شاپ

کانال رسمی تلفن شاپ

logo-samandehi

ورود همکار

همکارن محترم

لطفا جهت ثبت سفارش خرید و مشاهده قیمت همکاری از این پس از همین وبسایت استفاده کنید.

 

 

خرید عمده وورود همکار.

 

 

 لطفا پس از ثبت نام در سایت و تکمیل پروفایل خود ، درخواست خود را مبنی بر درخواست ورود به پنل همکاران از صفحه "تماس با ما "ارسال کنید تا در همان روز ، در صورت تکمیل بودن اطلاعات ، اکانت شما فعال شود.

موفق باشید

 

 

سبد خرید شما
تعداد محصول 0
 1. محصول
 2. قیمت
 3. تعداد
جمع خرید شما 0 ریال
سبد خرید خالی کردن سبد خرید
دسته بندی محصولات
عضویت در خبر نامه
ایمیل  
شماره موبایل
 
 
عضویت انصراف از عضویت
پيگيري سفارشات
کد پیگیری سفارش:  

ارسال کد سفارش
آمار
پیاده سازی شده توسط گروه برنامه نویسی آوا - Powered By AVASHOP