صفحه نخست
محبوب ترین محصولات
<
>
ادامه لیست
ترتیب    تعداد نمایش
تلفن بیسیم منوفارسی زیمنس A540
Code: A540 GIGASET
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[0]

وضعیت:


تعداد بازدید
[744]
مقایسه
تلفن بیسیم لمسی زیمنس s820a
Code: 820
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[0]

وضعیت:


تعداد بازدید
[2536]
مقایسه
تلفن بیسیم زیمنس c620a duo
Code: 620
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[0]

وضعیت:


تعداد بازدید
[1389]
مقایسه
تلفن بیسیم زیمنس c620a
Code: 620
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[0]

وضعیت:


تعداد بازدید
[1175]
مقایسه
تلفن بیسیم زیمنس c530a duo
Code: 530
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[0]

وضعیت:


تعداد بازدید
[945]
مقایسه
تلفن بیسیم زیمنس c530a
Code: 530
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[0]

وضعیت:


تعداد بازدید
[920]
مقایسه
تلفن بیسیم زیمنس c430a duo
Code: 430
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[0]

وضعیت:


تعداد بازدید
[1194]
مقایسه
تلفن بیسیم زیمنس c430a
Code: 430
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[0]

وضعیت:


تعداد بازدید
[1308]
مقایسه
W120 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی منشی وای فای
Code: kx-pr W120 panasonic
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[0]

وضعیت:


تعداد بازدید
[1115]
مقایسه


S120 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی تک گوشی دکت
Code: kx-pr S120 panasonic
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[0]

وضعیت:


تعداد بازدید
[811]
مقایسه


ترتیب    تعداد نمایش
 1. تلفن بیسیم منوفارسی زیمنس A540 تلفن بیسیم منوفارسی زیمنس A540
  نا موجود

 2. F380 پاناسونیک رومیزی و 1بیسیم هدست بلوتوث منشی گویا دکت6 F380 پاناسونیک رومیزی و 1بیسیم هدست بلوتوث منشی گویا دکت6
  قیمت: 3,350,000 ریال

 3. F342 پاناسونیک تک گوشی بدون برق هدست منشی کالرآیدی گویا دکت6 F342 پاناسونیک تک گوشی بدون برق هدست منشی کالرآیدی گویا دکت6
  قیمت: 3,600,000 ریال

 4. F340 پاناسونیک تک گوشی بدون برق هدست منشی کالرآیدی گویا دکت6 F340 پاناسونیک تک گوشی بدون برق هدست منشی کالرآیدی گویا دکت6
  قیمت: 2,880,000 ریال

 5. F352 پاناسونیک رومیزی و 2بیسیم هدست منشی کالرآیدی گویا دکت6 F352 پاناسونیک رومیزی و 2بیسیم هدست منشی کالرآیدی گویا دکت6
  قیمت: 3,700,000 ریال

 1. F350 پاناسونیک رومیزی و 1بیسیم هدست منشی کالرآیدی گویا دکت6 F350 پاناسونیک رومیزی و 1بیسیم هدست منشی کالرآیدی گویا دکت6
  نا موجود

 2. H220 پاناسونیک تلفن تک گوشی منشی صفربند دکت H220 پاناسونیک تلفن تک گوشی منشی صفربند دکت
  قیمت: 2,350,000 ریال

 3. D222 پاناسونیک تلفن دوگوشی منشی هدست خور دکت6 D222 پاناسونیک تلفن دوگوشی منشی هدست خور دکت6
  قیمت: 2,350,000 ریال

 4. D220 پاناسونیک تلفن تک گوشی منشی هدست خور دکت6 D220 پاناسونیک تلفن تک گوشی منشی هدست خور دکت6
  قیمت: 1,850,000 ریال

 5. D212 پاناسونیک تلفن دوگوشی هدست خور دکت6 D212 پاناسونیک تلفن دوگوشی هدست خور دکت6
  قیمت: 1,750,000 ریال

 1. D210 پاناسونیک تلفن تک گوشی هدست خور دکت6 D210 پاناسونیک تلفن تک گوشی هدست خور دکت6
  قیمت: 1,230,000 ریال

 2. C222 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی دکت 6 C222 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی دکت 6
  قیمت: 2,350,000 ریال

 3. C220 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی دار دکت 6 C220 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی دار دکت 6
  قیمت: 1,540,000 ریال

 4. C210 پاناسونیک تلفن بیسیم دوگوشی دکت 6 C210 پاناسونیک تلفن بیسیم دوگوشی دکت 6
  قیمت: 1,100,000 ریال

 5. 4731 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی تک گوشی هدست دکت 4731 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی تک گوشی هدست دکت
  قیمت: 2,100,000 ریال

RSS محصولات ادامه لیست
 1. 3821 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی هدست بدون برق ژاپن 3821 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی هدست بدون برق ژاپن
  نا موجود

 2. 3822 پاناسونیک تلفن منشی هدست دوگوشی بدون برق ژاپن 3822 پاناسونیک تلفن منشی هدست دوگوشی بدون برق ژاپن
  نا موجود

 3. 3811 پاناسونیک بیسیم هدست تک گوشی بدون برق ژاپن 3811 پاناسونیک بیسیم هدست تک گوشی بدون برق ژاپن
  نا موجود

 4. 3812 پاناسونیک بیسیم هدست دو گوشی بدون برق ژاپن 3812 پاناسونیک بیسیم هدست دو گوشی بدون برق ژاپن
  نا موجود

 5. 7642 پاناسونیک تلفن منشی دو گوشی بلوتوث بدون برق 7642 پاناسونیک تلفن منشی دو گوشی بلوتوث بدون برق
  نا موجود

 1. 3721 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی تک گوشی بدون برق 3721 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی تک گوشی بدون برق
  قیمت: 1,730,000 ریال

 2. 3711 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی بدون برق مالزی 3711 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی بدون برق مالزی
  قیمت: 1,390,000 ریال

 3. 8611 پاناسونیک تلفن بیسیم بلوتوث رادیوسل صفربند 8611 پاناسونیک تلفن بیسیم بلوتوث رادیوسل صفربند
  نا موجود

 4. 3722 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی دو گوشی بدون برق 3722 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی دو گوشی بدون برق
  قیمت: 2,500,000 ریال

 5. 6582 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی بلوتوث هدست دوگوشی 6582 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی بلوتوث هدست دوگوشی
  نا موجود

 1. 3662 پاناسونیک تلفن ست رومیزی و بیسیم با منشی ژاپن 3662 پاناسونیک تلفن ست رومیزی و بیسیم با منشی ژاپن
  نا موجود

 2. 3661 پاناسونیک تلفن ست رومیزی و بیسیم با منشی ژاپن 3661 پاناسونیک تلفن ست رومیزی و بیسیم با منشی ژاپن
  نا موجود

 3. 6641 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی هدست خور تک گوشی 6641 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی هدست خور تک گوشی
  نا موجود

 4. 3712 پاناسونیک تلفن بیسیم دو گوشی بدون برق مالزی 3712 پاناسونیک تلفن بیسیم دو گوشی بدون برق مالزی
  قیمت: 1,870,000 ریال

 5. 3821 پاناسونیک بیسیم منشی هدست تک گوشی بدون برق 3821 پاناسونیک بیسیم منشی هدست تک گوشی بدون برق
  قیمت: 2,700,000 ریال

RSS محصولات ادامه لیست
 1. 3721 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی تک گوشی بدون برق 3721 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی تک گوشی بدون برق
  قیمت: 1,730,000 ریال

 2. 3711 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی بدون برق مالزی 3711 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی بدون برق مالزی
  قیمت: 1,390,000 ریال

 3. 6821 پاناسونیک بیسیم منشی تک گوشی صفربند بدون برق 6821 پاناسونیک بیسیم منشی تک گوشی صفربند بدون برق
  قیمت: 1,550,000 ریال

 4. 6451 پاناسونیک تلفن ست رومیزی و بیسیم 6451 پاناسونیک تلفن ست رومیزی و بیسیم
  قیمت: 2,060,000 ریال

 5. 6671 پاناسونیک تلفن ست رومیزی و بیسیم منشی هدست 6671 پاناسونیک تلفن ست رومیزی و بیسیم منشی هدست
  قیمت: 3,350,000 ریال

 1. 7642 پاناسونیک تلفن منشی دو گوشی بلوتوث بدون برق 7642 پاناسونیک تلفن منشی دو گوشی بلوتوث بدون برق
  نا موجود

 2. 3821 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی هدست بدون برق ژاپن 3821 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی هدست بدون برق ژاپن
  نا موجود

 3. 3722 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی دو گوشی بدون برق 3722 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی دو گوشی بدون برق
  قیمت: 2,500,000 ریال

 4. 3821 پاناسونیک بیسیم منشی هدست تک گوشی بدون برق 3821 پاناسونیک بیسیم منشی هدست تک گوشی بدون برق
  قیمت: 2,700,000 ریال

 5. 3662 پاناسونیک تلفن ست رومیزی و بیسیم با منشی ژاپن 3662 پاناسونیک تلفن ست رومیزی و بیسیم با منشی ژاپن
  نا موجود

 1. 3712 پاناسونیک تلفن بیسیم دو گوشی بدون برق مالزی 3712 پاناسونیک تلفن بیسیم دو گوشی بدون برق مالزی
  قیمت: 1,870,000 ریال

 2. 7872 پاناسونیک تلفن منشی بلوتوث بدون برق هدست 7872 پاناسونیک تلفن منشی بلوتوث بدون برق هدست
  قیمت: 4,000,000 ریال

 3. E243 پاناسونیک سه گوشی منشی بدون برق هدست E243 پاناسونیک سه گوشی منشی بدون برق هدست
  قیمت: 3,700,000 ریال

 4. F352 پاناسونیک رومیزی و 2بیسیم هدست منشی کالرآیدی گویا دکت6 F352 پاناسونیک رومیزی و 2بیسیم هدست منشی کالرآیدی گویا دکت6
  قیمت: 3,700,000 ریال

 5. 3811 پاناسونیک تلفن بیسیم هدست تک گوشی بدون برق 3811 پاناسونیک تلفن بیسیم هدست تک گوشی بدون برق
  قیمت: 2,350,000 ریال

RSS محصولات ادامه لیست
لطفاً توجه داشته باشید

 

   * کلیه محصولات موجود در سایت تلفن شاپ اصلی می باشد و در صورتی که کالایی به صورت استوک و یا غیر اورجینال باشد حتما در توضیحات و مشخصات کالا، قید شده است.

 

  * قیمت و موجودی کالا عموماً به روز است ، از طرفی در صورت وجود هر گونه تغییر در قیمت و موجودی کالا بعد از ثبت سفارش شما ، در اسرع وقت (در همان روز ، در ساعات کاری فروشگاه) با شما تماس گرفته شده و هماهنگی لازم در مورد قیمت و موجودی کالا به عمل خواهد آمد.

 

  * همکاران جهت خرید عمده می توانند پس از ثبت نام کامل و تکمیل اطلاعات پروفایل و آدرس درخواست خود را برای ورود به پنل همکاران تلفنی و یا از طریق فرم تماس با ما اعلام کنند.

 

  * گارانتی اصلی محصولات مخابراتی {پاناسونیک "کامتل"} و {زیمنس (گیگاست) "نگین تک پرشیا NTP " } می باشد و سایر گارانتی ها با انواع عناوین مختلف فاقد هرگونه اعتبار می باشد اما با توجه به درخواست مشتریان تلفنها با گارانتی متفرقه نیز ارائه می شود.گارانتی کامتل مدتها است بجز چند مدل محدود و در زمانهای محدود وارد ایران نمی شود.

 

  * با توجه به اینکه محصولات زیمنس ارائه شده توسط نگین تک پرشیا با گارانتی اصلی آن شرکت عرضه می گردد، سفارشات محصولات زیمنس تنها بعد از واریز وجه و روز پس از واریز (واریز تا قبل از ساعت 3 ) ارسال می گردند.

 

  * کارت طلایی تلفن شاپ تنها کارت دارای مجوز در زمینه محصولات مخابراتی از اتحادیه جهت ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان می باشد.

 

  * در تلفن شاپ هیچ گونه مالیات و یا وجه مازاد ، علاوه بر قیمت سفارش دریافت نمی گردد.

 

  * در تلفن شاپ نقد و بررسی اغلب محصولات درج شده تا با مطالعه آنها خریدی بهتر داشته باشید.

 

  * محتوای سایت دعوت به ارائه پیشنهاد است.

 

* از آنجا که ویژگی منوی فارسی ، برنامه ای است که با توجه به سری واردات کالا  ممکن است ، در تلفن های دارای این قابلیت ، وجود نداشته باشد ، در هنگام ثبت سفارش تاکید خود را بر وجود منوی فارسی (در صورت تمایل به داشتن این ویژگی) بیان بفرمایید تا هماهنگی لازم صورت بگیرد. (گاهی اوقات اندک تفاوت قیمت در صورت وجود این ویژگی وجود خواهد داشت).

 

  * شما می توانید با ثبت نظرات خود در سایت (که با نام شما درج خواهد شد) در مورد کالاها و یا سایت تلفن شاپ، یاری گر ما در ارائه خدمات بهتر و سایر هموطنان در انتخابی مناسب ، باشید.

نماد اعتماد

 

 

پروانه کسب تلفن شاپ

کانال رسمی تلفن شاپ

ورود همکار

همکارن محترم

لطفا جهت ثبت سفارش خرید و مشاهده قیمت همکاری از این پس از همین وبسایت استفاده کنید.

 

 

خرید عمده وورود همکار.

 

 

 لطفا پس از ثبت نام در سایت و تکمیل پروفایل خود ، درخواست خود را مبنی بر درخواست ورود به پنل همکاران از صفحه "تماس با ما "ارسال کنید تا در همان روز ، در صورت تکمیل بودن اطلاعات ، اکانت شما فعال شود.

موفق باشید

 

 

سبد خرید شما
تعداد محصول 0
 1. محصول
 2. قیمت
 3. تعداد
جمع خرید شما 0 ریال
سبد خرید خالی کردن سبد خرید
دسته بندی محصولات
عضویت در خبر نامه
ایمیل  
شماره موبایل
 
 
عضویت انصراف از عضویت
پيگيري سفارشات
کد پیگیری سفارش:  

ارسال کد سفارش
آمار
پیاده سازی شده توسط گروه برنامه نویسی آوا - Powered By AVASHOP